Wat is RET?

RET is de afkorting voor Rationeel Emotieve Therapie. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie en ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 – 2007).

RET is een therapie waarbij de therapeut met de client op zoek gaat naar de gedachtenpatronen die zorgen voor bepaald gedrag van de client in bepaalde situaties. Deze gedachten worden de irrationele gedachten genoemd. Het doel is deze gedachten te ontkrachten door ze uit te dagen en zo rationeel en realistisch te maken. Hierdoor wordt het gedrag en ook de emotie in de situatie ontkracht. De client leert hierbij wat het effect is van deze irrationele gedachten en deze om te vormen naar rationele gedachten in toekomstige situaties.

RET kan op verschillende manieren worden toegepast. In de praktijk van Fit & Vitaal Coaching worden 2 RET methoden toegepast: situatie gericht en strategie gericht.

Situatie gericht

Bij de situatie gerichte RET methoden wordt een specifieke situatie onder de loep genomen. Hierbij wordt de situatie uitgediept als zijnde een film waarnaar gekeken wordt. Vervolgens wordt het gedrag en de emotie omschreven. Hierna wordt de client gevraagd wat voor gedrag gewenst was geweest.

De client heeft het gewenste gedrag niet uitgevoerd. Om te achterhalen waardoor dit niet gebeurd is, worden de gedachten die hebben geleid tot het wel uitgevoerde gedrag en bijbehorende emotie opgeschreven. Dit zijn de irrationele gedachten. Deze irrationele gedachten worden vervolgens uitgedaagd en ontkracht. Er wordt hierbij gekeken of ze realistisch zijn, andere situaties worden aangehaald waardoor ze niet waar blijken en er wordt gekeken naar formulering. Na doorlopen van alle irrationele gedachten worden rationele gedachten benoemd die de client kunnen helpen om in de toekomst het gewenste gedrag uit te voeren.

Strategie gericht

Bij de strategie gerichte RET methoden wordt gekeken naar steeds terugkerend gedrag van de client in bepaalde situaties. Hierbij valt te denken aan terugtrekken, pleasen, vermijden e.d.. Dit is coping gedrag of ook wel overlevingsstrategieën genoemd.

De therapeut schrijft op wat de client precies doet als hij in zijn strategie terecht komt (de Actie) en wat het effect is op anderen (de Reactie). Vervolgens worden hierbij de gedachten en emoties opgeschreven die leiden tot het uitvoeren van de strategie.

Als dit patroon helder is, wordt vervolgens een nieuw patroon bedacht in de zelfde situaties. Welke gedachten helpen om het nieuwe patroon te gaan uitvoeren. Welke emoties horen hierbij en wat is het effect, de reactie, van de omgeving.

 

Op 24 september 2020 was Monique Moor van Fit & Vitaal Coaching te gast bij het radioprogramma ZorgSaam. Zij vertelde dit over de RET methode (2:01 min):

Geef grenzen aan en kom in balans met 7 tips voor meer grip op je leven

Gratis e-book: 7 tips voor meer grip op je leven

Met deze praktische tips zet je de eerste stap naar meer balans in je leven.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Aanmelden voor Tips en Informatie

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Veranderen van A tot Z'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

het e-book 'Het Kompas der Liefde'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

jouw e-book 'Grip op je Relatie'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Grip op je relatie Hardcopy en ebook

5 Gratis tips

voor meer

Grip op je Relatie

Met deze praktische tips zet je de eerste stap naar meer grip op je relatie.

Je ontvangt 5 dagen lang elke dag een korte video (microtraining) met tips en oefeningen.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Gelukkig worden, zijn en blijven'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Aanmelden voor de Relatie Challenge:

Doen, Durven of Waarheid | Date Night

Vul je gegevens in en je ontvangt meer informatie via de mail (via email adres info@hetrelatiespel.nl)

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Veranderen van A tot Z' en 'Gelukkig Worden, Zijn en Blijven

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in enontvang direct

'Grip op je Relatie' en 'Gelukkig Worden, Zijn en Blijven'in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!