Pak de grip op het verzuim

Zet uw leidinggevenden in hun kracht en vergroot hun kennis om het verzuim de baas te worden met deze verzuimtrainingen

Zet uw leidinggevenen stevig in de rol van verzuimbegeleider

Ziekte overkomt je. Verzuim is een keuze. Vergroot de kennis van uw leidinggevenden (danwel managers) om het verzuim gedrag te beeïnvloeden door meer kennis van de wetgeving, betere communicatie en kennis over de invloed van hun eigen gedrag. Hiermee kunnen ze met een gedegen basis het verzuim begeleiden en tevens preventief het verzuim aanpakken.

5

Verzuim en de Wet

Vergroot de kennis van uw leidinggevenden op het gebied van de Wet verbetering Poortwachter en de privacy wetgeving.

5

Verzuim en Communicatie

Laat uw leidinggevenden doeltreffend communiceren met hun verzuimende medewerkers binnen de regels van de wetgeving op de privacy.

5

Verzuim en Gedrag

Laat uw leidinggevenden inzicht krijgen in het gedrag van hun medewerkers en henzelf waardoor ze de verzuimdrempel kunnen verhogen.

Module Verzuim en de Wet

In deze verzuimtraining voor uw leidinggevenden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Wet verbetering Poortwachter. De leidinggevenden worden meegenomen in de belangrijke stappen in het verzuim tijdens de 2 jaar verzuimbegeleiding. Ook de periode na 2 jaar (omtrend WIA aanvraag en status) wordt besproken.

Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de privacy wetgeving waarbij vraagstellingen en dossiervorming worden behandeld binnen de richtlijnen van de wet.

De verzuimtraining wordt, ondanks de vrij theoretische onderwerpen, zo interactief mogelijk gehouden. De deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen. Zij zullen hierbij het verzuim van hun medewerkers, de genomen verzuimstappen en de dossiervorming onder de loep nemen.

 

Module Verzuim en communicatie

In de module Verzuim en Communicatie wordt uitgebreid stilgestaan bij belangrijke elementen van communicatie en hoe deze in te zetten zijn bij verzuim. Deze communicatie elementen kunnen ook buiten het kader van verzuim worden toegepast en ingezet in hun dagelijks werk.

Naast de algemene communicatie wordt er uitgebreid stilgestaan bij verzuimgesprekken, frequent verzuim en preventie gesprekken.

Deze training voor uw leidinggevenden is interactief en de leidinggevenden worden aangespoord om hun eigen communicatie onder de loep te nemen. Tevens zullen zij actief gaan kijken naar te nemen stappen in de verzuimtrajecten van lopend verzuim van hun medewerkers. En worden ze gemotiveerd om preventief acties te ondernemen op basis van frequent verzuim en mogelijk dreigend verzuim.

Module Verzuim en gedrag

Bij de module Verzuim en Gedrag wordt gekeken naar de soorten verzuim en de keuzes die medewerkers maken. Daarbij wordt het gedrag van de medewerker bekeken, maar ook het gedrag van de leidinggevenden.

Het gedrag van de leidinggevenden speelt een belangrijke rol in de keuze tot verzuim die medewerkers maken. Denk hierbij aan toegangelijkheid, openheid, interesse en vertrouwen. Belangrijke elementen die de verzuimdrempel beïnvloeden en dus het verzuim.

De deelnemers worden actief gevraagd om hun gedrag en het gedrag van hun verzuimende medewerkers onder de loep te nemen. En gemotiveerd aan de slag te gaan met het nemen van acties omtrend de verzuimdrempel en hun eigen gedrag om zo het verzuim te verlagen.

 

“Managers die inzicht hebben in hun eigen gedrag en communicatie kunnen effectief het verzuim beïnvloeden en beperken”

Vergroot de kennis van uw managers

R

Uw leidinggevende kent de verzuimwetgeving

Uw leidinggevende weet welke stappen van hem verwacht worden tijdens het verzuimtraject en volgens de privacy wet.
R

Uw leidinggevende gebruikt juiste communicatie

Uw leidinggevende heeft inzicht in zijn eigen communicatie om deze actief in te zetten bij verlaging van verzuim.
R

Uw leidinggevende zet passend gedrag in ter verlaging van verzuim

Uw leidinggevende heeft inzicht in zijn eigen gedrag en die van zijn medewerker in het verlagen van verzuim.

Ervaringen 

Open sfeer met ruimte voor interactie

In de drie (online) bijeenkomsten wist Monique een open sfeer te creëren waarin veel ruimte was voor interactie. Het voelde aan als een open gesprek waarin de theorie bijna ongemerkt voorbij kwam. Deze theorie was helder, to the point en in de praktijk goed bruikbaar. Ook de naslagwerken die we achteraf toegestuurd hebben gekregen zijn handig. Met deze training heeft Monique voor onze organisatie een goede basis in verzuimbegeleiding gelegd om op verder te bouwen.

Joubrich Boschma

Senior HR Adviseur

Met meer bagage naar huis

Ik vind dat je rust uitstraalt, goed verstaanbaar bent en de groep goed betrekt in de training. Je stelt veel open vragen en laat de cursusgroep veel inbrengen, waar je vervolgens weer op inspringt.

Er was een goede afwisseling tussen besproken theorie, het projecteren van sheets en het doen van rollenspellen. Dat maakt de training afwisselend, en houdt je bij de les. Mij heb je in ieder geval goed bereikt, en ik ben met meer bagage naar huis gegaan.

Richard Meier

Manager

Veel ogen geopend

Door veel open vragen te stellen was er veel interactie, en kwamen er veel voorbeelden uit de praktijk naar voren. Ook de wijze van aanpakken in de praktijk, en de adviezen die Monique Moor gaf tijdens de presentatie heeft nog veel ogen geopend. De theorie was weliswaar niet geheel nieuw, maar wel verhelderend. Met name de wetgeving omtrent arbeidsongeschiktheid, en het traject rondom de WIA aanvraag, is soms nog lastig. Er is achteraf nog veel verwezen naar wat Monique Moor had verteld.

Tessa Huijgen

Hoofd HR

Drieluik Verzuim & …

Verzuim is een hoge kostenpost voor een bedrijf. Dit geldt niet alleen voor het doorbetalen van loon tijdens ziekte. Ook het inzetten van andere medewerkers of het extra hard werken van aanwezige medewerkers maken dat verzuim een zware druk legt op de organisatie.

Een goede verzuimbegeleiding en verhoging van de verzuimdrempel zijn hierbij essentieel. Het beleggen van verzuim bij de direct leidinggevende van een medewerker is een logische keuze. Deze leidinggevenden kennen tenslotte hun medewerkers het beste. Echter is verzuimbegeleiding meestal niet hun eerste prioriteit en hebben ze niet altijd voldoende kennis om verzuim ook effectief aan te pakken. De verzuimtrainingen voor leidinggevenden van de drieluik Verzuim & … geven hen een gedegen basis in zowel verzuimbegeleiding als preventie.

Wilt u meer weten over de maatwerk mogelijkheden of heeft u andere vragen?

Neem dan contact op en ik kijk graag met u naar uw wensen

Geef grenzen aan en kom in balans met 7 tips voor meer grip op je leven

Gratis e-book: 7 tips voor meer grip op je leven

Met deze praktische tips zet je de eerste stap naar meer balans in je leven.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Aanmelden voor Tips en Informatie

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Veranderen van A tot Z'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

het e-book 'Het Kompas der Liefde'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

jouw e-book 'Grip op je Relatie'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Grip op je relatie Hardcopy en ebook

5 Gratis tips

voor meer

Grip op je Relatie

Met deze praktische tips zet je de eerste stap naar meer grip op je relatie.

Je ontvangt 5 dagen lang elke dag een korte video (microtraining) met tips en oefeningen.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Gelukkig worden, zijn en blijven'

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Aanmelden voor de Relatie Challenge:

Doen, Durven of Waarheid | Date Night

Vul je gegevens in en je ontvangt meer informatie via de mail (via email adres info@hetrelatiespel.nl)

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct

'Veranderen van A tot Z' en 'Gelukkig Worden, Zijn en Blijven

in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Vul hieronder je gegevens in enontvang direct

'Grip op je Relatie' en 'Gelukkig Worden, Zijn en Blijven'in je e-mail.

Je hebt je met succes ingeschreven!

Fit & Vitaal Coaching

Fit & Vitaal Coaching

I will be back soon

Fit & Vitaal Coaching
Hallo,
Klik op de button hieronder om mij een bericht te sturen. Ik laat dan zo snel mogelijk wat van mij horen!
Groeten, Monique
WhatsApp